50 jaar wonen in Mariahoeve

Ter gelegenheid van het 50 jarige bestaan van de wijk Mariahoeve in 2008 heeft Anneloes Groot samen met Mariët Herlé het boek uitgegeven ‘50 jaar wonen in Mariahoeve‘. In mei 1958 is het eerste bouwproject in Mariahoeve opgeleverd: de geschakelde eengezinswoningen aan het Boekweitkamp. In de jaren die volgden is de wijk afgebouwd. In 1972 was het klaar. Daarna zijn er kleine plukjes nieuwbouw gerealiseerd, zoals de Nieuwe Maria’s, de woningen aan het Biancaland en het blokje eengezinswoningen aan de Amethisthorst. Daarnaast zijn er diverse wooncomplexen grootschalig gerenoveerd… zoals de (portiek)woningen aan het  Finnenburg / Hongarenburg, het Margarethaland / Hendrinaland en diverse complexen in de wijk. Daarbij is een stap gezet om de woningen toekomst bestendig te maken en klaar te maken voor de energietransitie.

Mariahoeve is een naoorlogse Wederopbouw wijk naar Scandinavisch voorbeeld. Vooraf heeft Ingenieur Fris Van der Sluijs een plan gemaakt hoe hij de wijk voor zich zag. Hierbij heeft hij per bouwkavel aangegeven hoe groot en hoe hoog het te bouwen project mocht worden. Hierdoor is er een samenhang in de wijk ontstaan met een menselijke maat met de nodige open ruimte tussen de projecten. Het is dan ook heerlijk wonen in deze rustige parkwijk aan de rand van de stad. Daarnaast is het een van de wijken waar de mix aan verschillende bewoners wel werkt.

Sinds 2008, toen dit boek uitkwam, is er veel veranderd. Sinds die tijd is KunstPost ontstaan, heeft kunst en cultuur hierdoor een eigen plek in de wijk gekregen en zijn er steeds meer kunstenaars in de wijk komen wonen. Daarnaast is er doordat mensen de ruimte kregen om hun eigen dromen te realiseren het nodige ontstaan zoals Vrolijk Werk, het DiamantTheater en Toverbosch.

Mariahoeve is dan nu ook veel meer een wijk waar het naast heerlijk wonen, werken en winkelen het nodige te doen is. We zijn nog niet klaar! We hebben nog wensen! Een van de wensen van nu is om meer horeca en terrassen in Mariahoeve te openen zodat je op een mooie dag heerlijk buiten kan zitten op je ‘eigen’ terras, om de hoek van huis waarbij het meer is dan alleen een commerciële ruimte. Je zou er net als bijvoorbeeld J.K. Rowling in haar begin jaren deed, een boek moeten kunnen schrijven omdat thuis de CV aan zetten te duur is…

We willen het dak van het Winkelcentrum Mariahoeve vergroenen en het Winkelcentrum verbinden met het er achter gelegen Wijkpark De Horst. We zijn daarnaast bezig met het oprichten van een GebiedsCoöperatie Mariahoeve waardoor de verschillende wijkpartners beter kunnen samenwerken. Ons grote voorbeeld hierbij is Delftshaven. Zo mooi om te zien wat bewoners, bewoners bedrijven en bewoners organisaties hier gezamenlijk voor elkaar hebben gekregen.

Mariahoeve knapt op en is in ontwikkeling. We zijn nu jaren verder… en er is gelukkig veel ten goede veranderd. De komende tijd zullen we onze schouders er onder blijven zetten om Mariahoeve bloeiend en kleurrijk maar vooral leefbaar en sociaal betrokken te houden waarbij het welzijn van allen in Mariahoeve centraal staat.

Hubertine
Author: Hubertine