Aanpassingen op de website (code)

Customisation moet tot een absoluut minimum worden beperkt. In elk geval mag het niet zo zijn dat van de aanpassingen onderwater niets terug te vinden is door nieuwe webmasters. Hieronder de locaties van de aanpassingen op het moment van de launch.

De WordPress CSS Customisation: bij de Customizer onder “Additional CSS”.

De Werkstatt CSS Customisation: bij de Werkstatt Theme Options onder “Misc” bij “Extra CSS”.

Eventuele onvermijdelijke customisations in php bestanden wordt tot stand gebracht niet in het hoofd-template, maar in een child-template. Dit betekVoorbeeld van achterhalen bestandswijzigingent dat wijzigingen gemaakt zijn in kopieën van de bestanden zodat deze verbeteringen niet bij de (frequente) updates van het template verloren gaan. De bestanden die zijn aangepast kunnen hier worden teruggevonden:  Child Theme Files

Bij de wijzigingen, wordt altijd een copy van het oorspronkelijke bestand bewaard met de toevoeging: “original”. Dus b.v. het origineel van functions.php heet functions-original.php en staat op dezelfde plek op de server als de nieuwe functions.php. De wijziging kan eventueel worden teruggevonden door de twee documenten te vergelijken, b.v. in Word. Hier betrof het een tijdelijke zichtbaar zetting voor debugging tijdens de bouw.

Meer permanent zijn in de stijlen aanpassingen gedaan om te zorgen dat de “Lees meer” of “Verder lezen” knop zichtbaar is aan de voorkant van de site, omdat bij afwezigheid hiervan de lezer niet bedenkt dat er om meer te lezen op de afbeelding of de titel zou moeten worden geklikt, maar simpelweg blijkt aan te nemen dat er niet meer te lezen valt.

Doel blijft: indien ook maar enigszins mogelijk, geen code toevoegen maar gebruik maken van standaard aanwezige functies of plugins.

Marjoline
Author: Marjoline