KunstPost ANBI

Naam Stichting Kunstpost
KvK Haaglanden 2732 8209
Bezoekadres LOOkatie364, Het Kleine Loo 364, 2592 CK in Den Haag (Mariahoeve)
Postadres Kornalijnhorst 128, 2592 HZ Den Haag (Mariahoeve
Doelstelling
  • Het bevorderen van het culturele klimaat in stadsdeel Haagse Hout en regio Haaglanden
  • Het bevorderen van de sociale samenhang in stadsdeel Haagse Hout en regio Haaglanden
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Beleidsplan

KunstPost tracht haar doelen te verwezenlijken door panden (non-profit) te beheren zodat kunstenaars, makers en sociaal/maatschappelijk initiatieven werkruimte hebben in stadsdeel Haagse Hout en in de regio. KunstPost organiseert (leefbaarheids-)projecten in de wijk Mariahoeve en in stadsdeel Haagse Hout met als doel om mensen met elkaar verbinden waarbij kunst en het samen maken en/of genieten van kunst de aanleiding vormt om elkaar te ontmoeten. Daarnaast bieden we educatieprojecten aan voor (basis)scholen en andere instellingen waarbij kunst en verbinding centraal staan.

Tevens bieden we kunst op maat aan waarbij we op maat gemaakte kunstwerken maken, passend bij de gelegenheid waarvoor ze gemaakt zijn. Verder bieden we centraal workshops en cursussen van aangesloten kunstenaars aan zodat deze gemakkelijker te vinden zijn.

Ons bestuur: (bestuur@KunstPost.nl)

Voorzitter: Hans Maltha Hans@KunstPost.nl
Secretaris: Aletta de Ruiter Aletta@KunstPost.nl
Penningmeester: Reinier Kleinloog Reinier@KunstPost.nl
DIRECTIE:
Directeur: Hubertine Langemeijer Hubertine@KunstPost.nl

Beloningsbeleid

KunstPost is een vrijwilligersorganisatie, begeleid door een betaalde kracht (ZZP). Deze ZZP-er ontvangt een sociaal redelijke uur vergoeding. De vrijwilligers ontvangen bij aanvang een vrijwilligersovereenkomst waarin de rechten en plichten van de vrijwilliger geregeld zijn en waardoor zij ook vallen onder de Haagse Polis.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten

Op 19 juli 2019 is het pand aan het Tarwekamp 3  per direct gesloten nadat ernstige technische tekortkomingen waren geconstateerd. Hierdoor is een deel van de lopende projecten en activiteiten stil gevallen. Voor zo ver als mogelijk is een deel van deze activiteiten op LOOkatie 364 voortgezet. Vervolgens is met ingang van de Lockdown in maart 2020 een groot deel van de activiteiten ‘on hold’ gezet. Geplande projecten zoals het ‘Kamermuziekfestival Haagse Hout’ en onze jaarlijkse ‘Open Atelierroute’, zijn geannuleerd. Binnen de geldende Coronaregels zijn we doorgegaan met het opzetten van nieuwe aangepaste projecten  zoals ‘QuarantaineKunst’, ‘Lichtbrengertjes’, ‘Toverlichtjes’ en de kunstwedstrijd ‘Verbinden’. KunstPost heeft in deze periode zeker niet stil gezeten. In juni 2020 zijn we een vergaande samenwerking gestart met het DiamantTheater nadat hun Meerjaren Cultuursubsidie was afgewezen. Door die samenwerking hoopten we het Cultuuranker voor Haagse Hout met bijbehorende subsidie te behouden. Gezamenlijk hebben we een fusieplan ontwikkeld: Podium NOORD. Hiervoor heeft de gemeente inderdaad een positieve toekenning gegeven.

Op 1 oktober 2020 zijn de sleutels van  Tarwekamp 3 ingeleverd waarna de eigenaar begonnen is aan de sloop van het pand. Zij hadden deze kavel aangekocht om er nieuwbouw te realiseren. KunstPost heeft van 1 mei 2011 tot 1 oktober 2020 met veel liefde en toewijding een broedplaats voor kunstenaars geëxploiteerd. In dit pand hadden we de beschikking over 23 ateliers, een kleine theaterzaal, 3 grote buitenruimtes en 2 oefenstudio’s voor het Koninklijk Conservatorium.

De directeur van KunstPost is in 2020 tevens één van de oprichters en bestuurslid van de Gebiedscoöperatie Wijk 25 u.a.. Het doel van deze Gebiedscoöperatie naar Rijnlandsmodel, opgericht onder auspiciën van De Coöperatieve Samenleving, is om de burgers in Wijk 25 (gevormd door de kernen Mariahoeve en Marlot) een legitieme stem te geven binnen het kader van de Omgevingswet. Als burgers willen we graag betrokken worden bij de ontwikkelingen in ons leefgebied en actief betrokken worden en meewerken aan de planontwikkelingen. Dit betreft dossiers als de energietransitie, betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen, sociale, maatschappelijke en duurzame gebiedsontwikkeling. Mariahoeve is een Wederopbouwwijk naar Scandinavisch model. Het is een Parkwijk met veel openbare groen en water. Dit maakt het tot een gewilde wijk om in te wonen, werken en recreëren.  Evenals de harmonische manier van samenleven in de wijk waarbij er een werkende mix is tussen alle bevolkingsgroepen van alle rangen en standen.

De website van KunstPost is in 2020 geheel vernieuwd. In juni 2020 is onze nieuwe site live gegaan.

We hebben  tijd gestoken in het opzetten van nieuwe initiatieven met als doel om na deze periode, met hernieuwde energie, kunst en cultuur in de breedste zin van het woord op de kaart te zetten in Haagse Hout en wijde omgeving.

 

Financiële verantwoording

nog in te vullen.