Doneren aan KunstPost?

news_info-1

Doneren aan KunstPost? Waarom zou ik dat doen?

Met uw donatie maakt u het werk dat KunstPost doet mede mogelijk. Nu door Corona het water ons aan de lippen staat, is uw bijdrage meer dan welkom! Binnenkort is Stichting KunstPost een culturele ANBI, waardoor uw donatie ook fiscaal aantrekkelijk is.

Wat doet KunstPost?

 1. We organiseren expositiemogelijkheden voor bij KunstPost aangesloten kunstenaars en helpen hen bij het inrichten van hun expo (indien gewenst).
 2. We organiseren activiteiten en leefbaarheidsprojecten waarbij kunst de basis is om elkaar te ontmoeten. Denk hierbij aan onze projecten zoals de Open Atelierroute Haagse Hout, #QuarantaineKunst.nl en ‘Lichtbrengertjes maken Toverlichtjes‘ (dit is een project in samenwerking met In het Toverbosch).
 3. We brengen kunst naar kinderen, jongeren en volwassenen die anders niet met kunst in aanraking zouden komen. Kunst is niets engs waar je veel verstand van moet hebben om ervan te kunnen genieten. Kunst is er om je te raken, om je aan het denken te zetten en om de creativiteit in je wakker te maken. Door te kijken naar het werk van anderen kan je geïnspireerd raken om daarna zelf aan de slag te gaan.
 4. We doen educatieprojecten op scholen zoals ‘Oude Verhalen, Jonge Verbeelding
 5. We stellen kunstenaars, makers en ook sociaal/maatschappelijke initiatieven met focus op ons stadsdeel, in staat om betaalbare werkruimten te betrekken.
 6. We beheren leegstaande (school)panden om deze zo goed mogelijk in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. De ruimtes hierin geven we in bruikleen uit als atelier of werkruimtes.

Daarnaast zijn we één van de drie culturele partners in stadsdeel Haagse Hout. Samen met het Koninklijk Conservatorium en Podium NOORD organiseren we het Kamermuziekfestival Haagse Hout waarbij tweedejaarsstudenten het stadsdeel in trekken om kamermuziek op professioneel niveau op onverwachte plekken, dicht bij de bewoners te spelen. Soms zelfs in hun huis. Doel hiervan is om nieuwe doelgroepen met deze muziekvorm in aanraking te brengen. Door concerten aan te bieden van ca. 20 minuten, met een korte pauze tussen de concerten in, kunnen mensen op een heel laagdrempelige manier met deze muziek kennismaken. Bekent maakt bemint!

KunstPost participeert in diverse (leefbaarheids)projecten van andere organisaties in het stadsdeel en is een gewaardeerde partner hierbij. Daarnaast is KunstPost één van de mede oprichters van Podium NOORD en een van de aanjagers van de Gebiedscoöperatie Wijk 25.

Doordat KunstPost de voorwaarden schept voor vernieuwing en creativiteit in een veilige warme setting, is er in onze broedplaatsen het nodige ontstaan dat zowel de wijk Mariahoeve, het stadsdeel Haagse Hout, de stad Den Haag maar ook de landelijke kunstwereld versterkt en verstrekt heeft.

In onze panden aan het Isabellaland 253 (2009-2010), Tarwekamp 3 (2011-2019), Haverkamp 250 (2013-2016), Van Heutszstraat 12 / Roosenboomstraat 2 (2014-2017) en LOOkatie364 (2017-heden) zijn de nodige initiatieven ontstaan zoals Stichting Vrolijk Werk, In het Toverbosch waarin de BouwSpeelPlaats een vaste plek heeft gekregen. Ook het modecollectief ‘Das Leben am Haverkamp’ is binnen KunstPost ontstaan. Bekende kunstenaars als Rob Bolland (Bolland & Bolland), Wieteke van Dort en Peter George d’Angelino Tap hadden in Tarwekamp 3 hun atelier.

Met uw donatie geeft u ons de armslag die we nodig hebben om ons werk te kunnen blijven doen: kunst zichtbaar maken in en buiten Haagse Hout en daarvoor werkruimte bieden!

Hoe kunt u ons steunen?

 • Met een financiële bijdrage. Elke bijdrage is meer dan welkom!
 • Met het inzetten van uw netwerk zodat er deuren open gaan die anders gesloten zouden blijven.
 • Met het inzetten van uw tijd als vrijwilliger binnen onze organisatie. We zetten u in op uw talenten en bouwen daarop verder.
 • Met spullen. Heeft u spullen die u ons wilt schenken? Denk aan een ezel, verf, kunstenaars benodigdheden, een partij (gordijn)stof, schildersdoeken, spie-raampjes, een beeldhouw bok, een fotostudio, gereedschap of….. We komen ze graag bij u ophalen. Op afspraak komen brengen kan natuurlijk ook.

Wat krijgt u hiervoor terug?

 • Eeuwige dank
 • Een naamsvermelding op onze website onder het kopje ‘donateurs
 • Vanaf € 1000,- Een uitnodiging voor het jaarlijkse donateursdiner waarbij u een exclusieve lezing krijgt van een van onze kunstenaars en een kijkje achter de schermen.
 • Vanaf € 10.000,- keuze van een kunstwerk naar keuze (tot 1000,-) van één van onze KunstPost kunstenaars. In overleg met de kunstenaar is een kunstwerk op maat evt. mogelijk.

Doneren

Draagt u de kunst een warm hart toe, dan kunt u donateur worden. U krijgt als eerste een uitnodiging voor activiteiten en een exclusief kijkje achter de schermen. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening 78.68.28.668 ten name van stichting KunstPost Mariahoeve. Ons steunen kan ook met goederen (bijvoorbeeld verf, kwasten, schildersezels, doeken, lijsten, doka apparatuur, kunstboeken, meubels om ateliers mee in te richten, enz). Indien nodig halen we het bij u op.