Logo S4C starters4communities LOOkatie364

Starters4Communities brengt advies uit

Starters4Communities (S4C) werkt met starters aan maatschappelijke innovatie en een sociaal ondernemende samenleving! S4C biedt hen een praktijkgericht trainingsprogramma in sociaal ondernemen. Ze werken aan vraagstukken van een aantal wijkinitiatieven en sociale ondernemingen. Zo creëren we een win-win: voor de impactprojecten en de deelnemers.

De 10 Starters4Communities hebben zich ingezet voor 4 sociale initiatieven, waarvan LOOkatie364 er één was. Drie dames die voor LOOkatie364 advies uitbrachten om het verdienmodel aan te scherpen, hebben op 31 januari 2019 tijdens afsluitende bijeenkomst in Utopie hun diploma ontvangen. KunstPost is bezig om het advies dat zij gaven uit te werken.

KunstPost dankt: Demi Kromowidjojo, Fijeanty de Wit en Margreet Jildau voor hun inzet en wenst hen een veel succes met het opzetten van hun eigen (sociale) onderneming.

Hubertine
Author: Hubertine