Maria Starke – Milkó

maria starke-milkó fotografie kunstpost lookatie364

Every forest branch 

moves differently in the breeze,

but as they sway,

they connect at the roots

Rumi (1207-1273)

 

Maria Starke-Milkó “tekent” en “schildert” met het licht via haar camera en streeft ernaar om schilderachtige kwaliteiten in haar foto’s te brengen. De fotografie als kunstvorm, met de camera die het dictaat van haar creativiteit volgt, biedt haar steeds nieuwe mogelijkheden om zich te uiten.

Door een steeds verrassend spel van lijnen, kleuren, lichtval en compositie creëert zij haar nieuw, „Met Licht Geschilderd” werk. Soms verlegt zij de realiteit naar een droomwereld en de scheidslijn is hier vaak heel dun. Zij heeft intuïtieve waarnemingen en het nemen van de foto’s gebeurt meestal impulsief en zonder naar een onderwerp te zoeken. 

Men zou haar werk moeten bekijken als „Fotografische Schilderijen” en niet als registrerende fotografie.

Atelier:

Laan van Nieuw Oost Indië 125
2593BM Den Haag

Bezoek volgens afspraak

Contact: bel 06 2124 0579  of mail naar starke@xs4all.nl