Onze donateurs

news_info-1

Vanaf de start in oktober 2008 is KunstPost in de loop der jaren door onderstaande mensen met donaties (ook in natura) ondersteund:

 • Babs Heutink – van Leeuwen
 • Betty Gosschalk – Davidson
 • Hans en Corrie Stuffers – de Bruijn
 • de erven Stuffers – de Bruijn
 • Harri en Margreet Langemeijer – Schot
 • Heleen Rijneveld – van Dijk
 • Joanne van Beursekom
 • Joke Janse en Jacques Vork
 • de erven Maitland
 • Peter en Monica Cossee – Gosschalk
 • de erven Rardy Struijk – Bak, dochter van Kees Bak
 • Tessa Vermunt
 • Teun en Netty Scherpenzeel (Buurthuis De Landen)

Van onderstaande organisaties hebben we financiële bijdrages ontvangen om onze projecten mede mogelijk te maken:

We willen iedereen die zich heeft ingespannen om deze bijdragen mogelijk te maken bijzonder hartelijk danken. Zonder deze bijdragen zou KunstPost niet zijn wat het nu is.