Naam                              Stichting KunstPost

KvK Haaglanden            2732 8209

Bezoekadres                LOOkatie 364, Het Kleine Loo 364, 2592 CK in Den Haag (Mariahoeve)

Postadres                    Kornalijnhorst 128, 2592 HZ, Den Haag (Mariahoeve)

Doelstelling:

  • Het bevorderen van het culturele klimaat in stadsdeel Haagse Hout en regio Haaglanden
  • Het bevorderen van de sociale samenhang in stadsdeel Haagse Hout en regio Haaglanden
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

KunstPost tracht haar doelen te verwezenlijken door panden (non-profit) te beheren zodat kunstenaars, makers en sociaal/maatschappelijk initiatieven werkruimte hebben in stadsdeel Haagse Hout en in de regio. KunstPost organiseert (leefbaarheids-)projecten in de wijk Mariahoeve en in stadsdeel Haagse Hout met als doel om mensen met elkaar verbinden waarbij kunst en het samen maken en/of genieten van kunst de aanleiding vormt om elkaar te ontmoeten. Daarnaast bieden we educatieprojecten aan voor (basis)scholen en andere instellingen waarbij kunst en verbinding centraal staan.

Tevens bieden we kunst op maat aan waarbij we op maat gemaakte kunstwerken maken, passend bij de gelegenheid waarvoor ze gemaakt zijn. Verder bieden we centraal workshops en cursussen van aangesloten kunstenaars aan zodat deze gemakkelijker te vinden zijn.

Ons bestuur: (bestuur@KunstPost.nl)

Voorzitter               Hans Maltha          Hans@KunstPost.nl

Secretaris               Aletta de Ruiter     Aletta@KunstPost.nl

Penningmeester  Reinier Kleinloog   Reinier@KunstPost.nl

Directie

Directeur                Hubertine Langemeijer  Hubertine@KunstPost.nl

 

Belongingsbeleid

KunstPost is een vrijwilligersorganisatie, begeleid door een betaalde kracht (ZZP). Deze ZZP-er ontvangt een sociaal redelijke uur vergoeding. De vrijwilligers ontvangen bij aanvang een vrijwilligersovereenkomst waarin de rechten en plichten van de vrijwilliger geregeld zijn en waardoor zij ook vallen onder de Haagse Polis.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten

Op 19 juli 2019 is het pand aan het Tarwekamp 3,  per direct gesloten nadat ernstige technische tekortkomingen waren geconstateerd. Hierdoor is een deel van de lopende projecten en activiteiten stil gevallen. Voor zo ver als mogelijk, is een deel van deze activiteiten op LOOkatie 364 voortgezet. Met de lockdown in maart 2020 is bij KunstPost een groot deel van de activiteiten ‘on hold’ gezet. Geplande projecten, zoals het Kamermuziekfestival Haagse Hout en onze jaarlijkse Open Atelierroute, zijn geannuleerd. Binnen de geldende coronaregels zijn we doorgegaan met andere, nieuwe projecten op te zetten zoals QuarantaineKunst, Lichtbrengertjes maken Toverlichtjes en de kunstwedstrijd Verbinden.KunstPost heeft in deze periode zeker niet stil gezeten. In juni 2020 zijn we een vergaande samenwerking met het DiamantTheater aan gegaan nadat hun Meerjaren Cultuursubsidie was afgewezen om zo het theater en ook het cultuuranker voor Haagse Hout te behouden. Gezamenlijk hebben we een nieuw plan ontwikkeld: Podium NOORD. Waarvoor we een positieve toekenning hebben ontvangen.

Op 1 oktober 2020 hebben we de sleutels van het Tarwekamp 3 ingeleverd bij de eigenaar omdat het pand gesloopt is. Zij hadden deze kavel aangekocht met het oogmerk om hier nieuwbouw te realiseren. We hebben van 1 mei 2011 tot 1 oktober 2020 met veel liefde en toewijding als groep genoten van de mogelijkheden die dit pand ons geboden heeft. In dit pand hadden we de beschikking over 23 ateliers, een kleine theaterzaal, 3 grote buitenruimtes en 2 oefenstudio’s van het Koninklijk Conservatorium.

Daarnaast is de directeur van KunstPost één van de oprichters en bestuurslid van Gebiedscoöperatie Wijk 25 u.a.. Het doel van deze Gebiedscoöperatie naar Rijnlandsmodel, opgericht onder auspiciën van De Coöperatieve Samenleving, is om de burgers in Wijk 25 (gevormd door de kernen Mariahoeve en Marlot) een legitieme stem te geven binnen het kader van de Omgevingswet. Als burgers willen we graag betrokken worden en zijn bij de ontwikkelingen in ons gebied en actief meewerken in de planontwikkelingen. Dit betreft dossiers zoals de energietransitie, betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen, sociaal maatschappelijke thema’s en duurzame thema’s zoals groen en water. Mariahoeve is een wederopbouwwijk naar Scandinavisch model, het is een Parkwijk en het openbare groen plus het vele water is voor haar bewoners één van de ‘uniek sellingpoints’ van deze wijk. Net als de harmonische manier van samenleven in de wijk waarbij er een werkende mix is tussen alle bevolkingsgroepen van alle rangen en standen.

De website van KunstPost is geheel vernieuwd. Juni 2020 is onze nieuwe site live gegaan.

We hebben de tijd gestoken in het opzetten van nieuwe initiatieven met als doel om na deze periode met hernieuwde energie ons in te zetten om kunst en cultuur in de breedste zin op de kaart te zetten in Haagse Hout en regio Haaglanden.

 

Financiële verantwoording

nog in te vullen.