podium noord is cultuuranker haagse hout kunstpost diamanttheater lookatie364

Podium NOORD wordt Cultuuranker Haagse Hout

Blij en trots kunnen we meedelen dat ons plan dat wij met Podium NOORD hebben ingediend voor de Open Call Cultuuranker Haagse Hout door de adviescommissie positief is beoordeeld! De commissie is zeer te spreken over onze ambitie en visie op het cultuurankerschap in Haagse Hout. Zij is gecharmeerd van het samengaan van Diamant Theater en KunstPost in Podium NOORD, onder het motto ‘1 plus 1 is 3’. Volgens de Commissie getuigt de aanvraag van ‘elan, inlevingsvermogen en kennis van het stadsdeel Haagse Hout. We zijn dan ook superblij met dit advies!!

Het College van B&W neemt op 8 december een definitief besluit over het advies van de commissie. Hierna hebben wij groen licht om te kunnen starten met de plannen voor de komende jaren, om prachtige projecten en programma’s te realiseren en stap voor stap de Cultuurankerfunctie van Haagse Hout tot bloei te brengen.

Veel dank aan al onze partners, stakeholders en achterban, medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet en steun. SAMEN gaan we het culturele hart van Haagse Hout passievol laten kloppen!!

Hieronder de eindconclusie van de Commissie: 

Alles overziend is de Commissie zeer te spreken over de ambitie van Podium NOORD om de Cultuurankerfunctie Haagse Hout te vervullen en met twee vaste locaties zichtbaar te zijn in het stadsdeel. De Commissie ziet in het samengaan van DiamantTheater en KunstPost synergie en nieuw elan. Zij heeft vertrouwen in de specifieke deskundigheid van de nieuwe directeur en zakelijk leider ten aanzien van de Cultuurankerfunctie. Daarnaast is de Commissie enthousiast over de breedte, diversiteit en ambitieuze omvang van het beoogde activiteitenprogramma. Al met al verwacht de Commissie dat Podium NOORD de komende jaren de Cultuurankerfunctie Haagse Hout tot bloei zou kunnen brengen.

Concluderend adviseert de Commissie om de aanvraag van Podium NOORD te honoreren, en een subsidie voor de meerjarenbeleidsplanperiode 2021-2024 toe te kennen.”

Meer weten? klik HIER

Hubertine
Author: Hubertine