Reizend mini-museum

Beste kunstenaars,
Graag willen we jullie aandacht vragen voor het volgende:
Wij, ondergetekende en de leden van de werkgroep van Art and Jazz, hebben het initiatief genomen voor het opzetten van een reizend miniatuurmuseum.
Wij willen je vragen hiervoor een kunstwerkje ter beschikking te stellen.
Het kunstwerkje zal een permanente plaats krijgen in een reizend Miniatuurmuseum, hetgeen drie maanden op bepaalde, nog nader aan te geven locaties, geëxposeerd zal gaan worden. Je moet hierbij denken aan locaties waar mensen (tijdelijk) verblijven, die zelf niet of nauwelijks de gelegenheid hebben om buitenshuis kunst te gaan bekijken, bijvoorbeeld verzorgingshuizen, ziekenhuizen, revalidatiecentra..
Het kunstwerk:
• mag niet groter zijn dan 25×25 cm. (hxb) voor tweedimensionaal werk en 25x25x25 cm. voor driedimensionaal werk.
• moet van goede kwaliteit zijn, zowel artistiek als fysiek.
• mag niet aanstootgevend/shockerend zijn.
• is bij voorkeur nieuw danwel zeer recent vervaardigd.
• moet in de eerste helft van september 2016 klaar zijn.
• wordt gepubliceerd in een uitklapbare folder of catalogus, die voor elke deelnemer gratis verkrijgbaar is.
Als het project ten einde is, zullen de werken geveild worden ten bate van een goed doel! Indien gewenst, kan het werk ook retour naar de kunstenaar!
Als bijlage sturen we je een inschrijfformulier toe.
Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier is je deelname definitief.
Je kunt het, vóór 30 juni 2016, sturen naar: elsvanasten51@gmail.com

We hopen op veel enthousiasme en zien jullie reacties graag tegemoet.
Hieronder een voorbeeld van hoe het miniatuurmuseum er uit zal gaan zien.

Hartelijke groet, namens de werkgroep Reizend Miniatuurmuseum, Els van Asten.
Inschrijfformulier Miniatuurmuseum

Naam : m/v

Adres :

Telefoonnummer : 06-

@ mailadres :

Website :

Discipline :

Titel (indien bekend) :

Materiaal :
(indien bekend)

Waarde : €
(i.v.m. verzekering en
aftrekpost belasting)

Hiermee verklaar ik, dat ik in september 2016 een kunstwerk schenk t.b.v. het reizend miniatuurmuseum, in eigendom van de Stichting Art en Jazz.

T.z.t. zal u gevraagd worden een goede foto van het kunstwerk met begeleidend schrijven naar de werkgroep te sturen. Deze foto en tekst zullen worden geplaatst in een uitklapbare folder of catalogus en wordt aan elke deelnemer uitgereikt!

Handtekening

————————————
(plaats en datum)

Kamer van Koophandelnummer: 27342035; Fiscaal nummer: 8206.92.025

KP Communicatie
Author: KP Communicatie