3 kunstvormen komen samen in een voorstelling

Maria Starke – Milkó heeft samen met KunstPost een serie van 4 klassieke concerten georganiseerd. Tijdens het laatste concert in de reeks(dit seizoen) een optreden van Ciconia Consort. Naast muziek was er aandacht voor kunstwerken van bekende van de Kunstpost maar ook van de komende generatie jonge kunstenaars. En dit allemaal doorweven met verhalen van het Verteltheater ‘Donderelf’ gaf het zware gevoel van klassiek muziek een lichter karakter.

KP Communicatie
Author: KP Communicatie