Wandel- en fietsroute Mariahoeve: De waarden van de Wijk (deel 1)

Meer info over deze route staat onder deze foto.

De Werkgroep Duurzaam Natuur & Architectuur (DNA) Mariahoeve heeft in samenwerking met kunstenares Anneloes Groot een eerste Waarde van de wijk duurzaamheidswandel- en fietsroute samengesteld voor een deelgebied van De Landen in Mariahoeve. Deze route is tot stand gekomen met steun van de Gemeente Den Haag, Hou van je Huis, vestiging Mariahoeve in LOOkatie364. In deze eerste route ligt de focus op het gebied omsloten door NS Station Den Haag Mariahoeve, de Noordelijke Randweg, het Robertaland en de Hofzichtlaan. Vooral de sociale woningbouw in dit stuk van de Haagse wederopbouwwijk komen aan bod.

De route zoemt in op wat er al gedaan is om de wooncomplexen op komende energietransitie voor te bereiden. Het laat ook zien dat gemaakte keuzes nu en in het verleden de uitstraling van een complex kunnen veranderen. Zo zijn bijvoorbeeld de van oorsprong witte metalen balkonhekken met ronde spijltjes vervangen voor rookglazen glasplaten. Dit geeft het complex een andere uitstraling. Ook is de kleurstelling in de loop der jaren steeds donkerder geworden. Van oorsprong witte of licht gekleurde vlakken zijn nu steeds vaker antraciet van kleur of zijn vervangen voor ander materialen.

Het gaat om de integrale gebiedsontwikkeling in verband met de energietransitie. Hierbij komen naast de architectuur ook de bomen, het groen en het water aan bod.

Interesse om deze route te gaan doen?  Stuur een mail naar info@KunstPost.nl met daarin uw naam, adres en woonplaats voor € 2,50 per route sturen we u deze route toe. De route bestaat uit 2 bladen die voorzien zijn van tekst en foto’s. Maak het geld over naar rekening NL25 TRIO 0786 8286 68 ten namen van Stichting KunstPost in Den Haag ovv Waarde van de Wijk deel 1

De route is ook bij Anneloes Groot te verkrijgen. Ze is geregeld te vinden in het voormalige loket van NS Station Den Haag Mariahoeve. Ze heeft hierin haar galerie en atelier. De route is goed vanaf dit station op te pakken.

Daarnaast is het ook mogelijk om een begeleide wandeling te maken waarbij Anneloes Groot u meeneemt. Kom op de fiets of vraag om fietsen voor u te regelen. De begeleiding kost € 50,- voor max. 2 uur per keer en er kunnen max. 10 personen mee per wandeling (excl. huur van fietsen). In overleg is het mogelijk om met een grotere groep te komen, in dat geval wordt de groep gesplitst en wordt u door 2 begeleiders het gebied mee ingenomen. Meer weten? Stuur een mail naar: a.groot16@kpnplanet.nl of bel: 06 – 2458 5837

Op dit moment is Anneloes bezig met de ontwikkeling van de tweede route waarbij de Waarden van de Wijk zichtbaar worden waarbij ze inzoemt op wat particuliere eigenaren in het aangrenzend gebied in de Landen reeds gedaan hebben om hun woningen groener en klimaat neutraal te maken.

Daarnaast is er een Bomenwandeling in de maak waarbij Anneloes laat zien welke (bijzondere) bomen zijn aangeplant in Mariahoeve zoals de Sequoai.

Hubertine
Author: Hubertine