Wandel- en fietsroute Mariahoeve: De waarden van de Wijk (deel 1)

Meer info over deze route staat onder deze foto.

De Werkgroep Duurzaam Natuur & Architectuur (DNA) Mariahoeve heeft in samenwerking met kunstenares Anneloes Groot een eerste Waarde van de wijk duurzaamheidswandel- en fietsroute samengesteld voor een deelgebied van De Landen in Mariahoeve. Deze route is tot stand gekomen met steun van de Gemeente Den Haag, Hou van je Huis, vestiging Mariahoeve in LOOkatie364. In deze eerste route ligt de focus op het gebied omsloten door NS Station Den Haag Mariahoeve, de Noordelijke Randweg, het Robertaland en de Hofzichtlaan. Vooral de sociale woningbouw in dit stuk van de Haagse Wederopbouw-wijk komen aan bod.

De route zoemt in op wat woningbouwverenigingen gedaan hebben om de wooncomplexen op komende energietransitie voor te bereiden. Het laat ook zien dat gemaakte keuzes nu en in het verleden de uitstraling van een complex kunnen veranderen. Zo zijn bijvoorbeeld de van oorsprong witte metalen balkonhekken met ronde spijltjes vervangen voor rookglazen glasplaten. Dit geeft het complex een andere uitstraling. Ook is de kleurstelling in de loop der jaren steeds donkerder geworden. Van oorsprong witte of licht gekleurde vlakken zijn nu steeds vaker antraciet van kleur of zijn vervangen voor ander materialen.

Het gaat om de integrale gebiedsontwikkeling in verband met de energietransitie. Hierbij komen naast de architectuur ook de bomen, het groen en het water aan bod.

Interesse om deze route te gaan doen?  Stuur een mail naar a.groot16@kpnplanet.nl met daarin uw naam, adres en woonplaats voor € 2,50 per route sturen we u deze route toe. De route bestaat uit 2 folders die voorzien zijn van tekst en foto’s. Maak het geld over naar rekening NL25 TRIO 0786 8286 68 ten namen van Stichting KunstPost in Den Haag o.v.v. Waarde van de Wijk deel 1. Na ontvangst sturen we u deze twee folders toe.

Deze route is ook bij Anneloes Groot aan het loket in NS Station Den Haag Mariahoeve te verkrijgen. Dit loket is nu haar galerie en atelier. De route is goed vanaf deze plek op te pakken.

Daarnaast is het ook mogelijk om een begeleide wandeling te maken waarbij Anneloes Groot u meeneemt. Kom op de fiets of vraag om fietsen voor u te regelen. De begeleiding kost € 50,- voor max. 2 uur per keer en er kunnen max. 10 personen mee per wandeling (excl. huur van fietsen). In overleg is het mogelijk om met een grotere groep te komen, in dat geval wordt de groep gesplitst en wordt u door 2 begeleiders het gebied mee ingenomen.

Meer weten? Stuur een mail naar: a.groot16@kpnplanet.nl of bel: 06 – 2458 5837

Ook de route Waarde van de Wijk, deel 2 is klaar. Deze route zoemt in op wat particuliere eigenaren in het aangrenzend gebied in De Landen reeds gedaan hebben om hun woningen groener en klimaat neutraal te maken. Dit is het gebied dat omsloten wordt door het Elviraland, Noordelijke Randweg, Bezuidenhoutseweg en Hofzichtlaan.

Daarnaast is ook de waarde van de Bomen in de wijk beschreven. Wijkers maken steeds meer plaats voor Blijvers en Polderbomen zoals de Populier zijn nu voor een groot deel vervangen en de blijvers die in hun schaduw konden groeien krijgen nu de vrije ruimte. In een waterrijke wijk als Mariahoeve hebben de bomen ook een belangrijke rol in het water management.

Hubertine
Author: Hubertine