Oude verhalen, jonge verbeelding

2017-11-13 kunstpost Interview ouderen door VuurVlinder (5)

In schooljaar 2018-2019 verzorgt KunstPost op 3 scholen in de Haagse wijken Mariahoeve en Bezuidenhout het project ‘Oude Verhalen, Jonge Verbeelding’. In dit project gaan leerlingen van deze basis scholen in gesprek met ouderen. Naar aanleiding van dit verhaal maakt ieder een eigen kunstwerk, geinspireerd op het verhaal. Hierbij worden ze begeleidt door twee kunstenaars van KunstPost: Daniëlle Davidson en per project een andere kunstenaar: Ka van Haasteren, Joanne van Beusekom of Jerney de Wilde.

De leerlingen van groep 7 van basisschool De Vuurvlinder waren de eerste die dit schooljaar dit project deden binnen het kader ‘Geschiedenis’. Hierbij foto’s van de intervieuws en dat de kinderen ‘hun’ oudere trots rondleiden in KunstPost galerie LOOkatie364 langs de werken die zij gemaakt hebben. Natuurlijk waren ook hun ouders hierbij van harte welkom en ook andere genodigden kwamen kijken naar de werkjes die de kinderen gemaakt hadden. De uitleg erbij maakte dat het werk meer diepte kreeg. Hieruit bleek ook dat elk kind geluisterd had naar het verhaal en hier een element had uitgepikt dat hem/haar aansprak. Ieder op totaal eigen wijze en dat maakte het totaal zo mooi.
Omdat dit de eerste expositie ooit was in de nieuwe galerie van KunstPost kwam onze stadsdeel directeur mevrouw Blankwaard-Rombouts, samen met de directeur van De Vuurvlinder de heer Rosier en ook de voorzitter van KunstPost de heer Maltha, deze expositie openen. Iedereen was heel trots op het resultaat.
In dit project leren kinderen om eerst na te denken over hoe de tijd kon zijn toen deze ouderen kinderen waren. Wat deden zij en hoe zag hun wereld eruit? Tijdens het intervieuw vertrellen de ouderen hoe zij hun wereld ervaren hebben en dan blijkt dat deze vaak niet eens zo ver van de kinderen afstaat. De ouderen hebben het nodige meegemaakt en vinden het leuk om de kinderen hier deelgenoot van te maken. Na het tekenen van een mindmap en oefenen in interviewtechnieken, hebben ze ouderen uit hun wijk geïnterviewd. Zo kwamen ze te weten welke hobby’s de ouderen hadden, waarmee ze speelden, en hoe Mariahoeve er uit zag in de jaren ’50.

Zie ook de site van CultuurSchakel om meer over dit project te lezen.

Wilt u meer weten over dit project of andere projecten van stichting Kunstpost – educatie? Neem contact op met Hubertine Langemeijer, directeur (06 – 4475 8897) of Agnes Pols (projectleider educatie)

 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding'
 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding': dit heb ik gemaakt omdat...
 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding': dit heb ik gemaakt omdat...
 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding': de mindmaps om hun eigen gedachten al vast op te schrijven bij de start van het project... waar kan je allemaal aan denken...
 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding': dit heb ik gemaakt omdat...
 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding', Daniëlle Davidson legt uit wat er vandaag gaat gebeuren.
 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding', Daniëlle Davidson legt uit wat er vandaag gaat gebeuren.
 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding'. Daniëlle Davidson heeft een fimp gemaakt waarin de kinderen uitleggen wat ze aan het maken zijn en waarom.
 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding', na afloop van de interviews komen de ouderen bij een om ervaringen uit te wisselen... hoe hebben ze het ervaren?
 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding': dank je wel dat je er was en met ons wilde praten.
 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding': In mijn tijd.....
 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding': In mijn tijd...
 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding'": In mijn tijd...
 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding': In mijn tijd....
 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding': In mijn tijd....
 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding': en dit zijn de ouderen... met hen gaan jullie vandaag praten over hoe het leven er in hun tijd uitzag.
 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding': de opening van de exposite
 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding': de opening van de exposite Lillanne Blankwaard, Rob Rosier en Hans Maltha verrichten de opening.
 • KunstPost educatie project 'Oude Verhalen, Jonge Verbeelding': de opening van de exposite
KP Communicatie
Author: KP Communicatie